تصفیه فاضلاب صنعتی

بطور کلی آب آلوده یا فاضلاب به آبی گفته می شود که در اثر مصارف گوناگون و ورود مواد خارجی کیفیت آن تغییر یافته و برای مصرف قبلی غیر قابل استفاده شده است.
فاضلابهای صنعتی در اثر مصرف آب در فعالیتهای صنعتی و یا از منابع صنعتی و در طول مراحل مختلف تولید بوجود می آیند و بعضاً خطرناک ترین نوع فاضلابها را تشکیل میدهند.
تقریباً هیچ صنعتی بدون استفاده از آب نمیتواند ادامه حیات بدهد و آب مصرف شده به همراه مواد زائد سربار تولید تشکیل پساب را داده و باید بنحو مناسب تصفیه و سپس دفع گردد.
با توجه به تنوع بسیار زیاد مواد شیمیائی مصرفی در صنعت و کاربرد روشهای گوناگون در تولید ، کیفیت آلودگی پسابهای صنعتی بسیار متنوع بوده و بستگی زیادی به صنعت مربوطه دارد مثلاً در صنایع فلزی ، فرایند تولید یا پوشش قطعات فلزی ، مقدار زیادی پسابهای آلوده به فلزات سنگین از قبیل مس ، کادمیوم ، نقره ، جیوه ، کرم و یا نیکل ایجاد می کند که این عناصر از خطرناک ترین عوامل آلاینده محسوب شده و اثرات ژنتیکی و یا سرطانزائی آن به اثبات رسیده است. یا در صنایع لبنیات مقدار زیادی چربی های محلول از بخش های مختلف واحد تولید وارد فاضلاب شده و لزوما بایستی با روش های مخصوص جداسازی و حذف گردد. شرکت زرین پالایش با تخصص و تجربه مورد نیاز در این زمینه وارد عمل شده است و در تمامی زمینه های زیر خدمات ارائه می کند:

تصفیه فاضلاب آبکاری
تصفیه فاضلاب پتروشیمی
تصفیه فاضلاب صنایع نشاسته
تصفیه فاضلاب صنایع دارویی
تصفیه فاضلاب صنایع نساجی
تصفیه فاضلاب صنایع لبنی
تصفیه فاضلاب قند و شکر
تصفیه فاضلاب کنسروسازی
تصفیه فاضلاب کشتارگاه
تصفیه فاضلاب نوشابه سازی
تصفیه فاضلاب صنایع شوینده
تصفیه فاضلاب صنایع کاغذسازی
تصفیه فاضلاب صنایع چرم سازی
تصفیه فاضلاب صنایع چینی و کاشی
تصفیه فاضلاب صنایع رنگرزی
تصفیه فاضلاب صنایع آبمیوه
تصفیه فاضلاب صنایع فولاد و گالوانیزه
تصفیه فاضلاب صنایع قالیشویی
تصفیه فاضلاب کارواش